Realizace a prodej

ÚVOD

TESAŘSKÉ PRÁCE

FASÁDY A TERASY

ZEMNÍ VRUTY

CERTIFIKÁTY

Designové dřevostavby

Naše firma nabízí individuální přístup k zákazníkovi, vaše stavba bude zcela originálním domem, který bude splňovat vaše požadavky na bydlení.
Realizujeme stavby podle vašich již hotových projektů, můžeme vám také doporučit architekty a projektanty, se kterými spolupracujeme a kteří mají s dřevostavbami mnohaleté zkušenosti.

Kamil Mrva Architects, s.r.o. 
Ellement
Henkai architekti
Brückner projekt
studio RMBA
Danyś Wolek Architektura s.r.o

Nabízíme také možnost zajištění stavebního dozoru, který je specializován na dřevostavby.

Samozřejmostí je seznam referencí a kontaktů na naše zákazníky, se kterými jsme spolupracovali v minulosti. Předložíme potřebné certifikáty k výstavbě dřevostaveb i seznam našich dodavatelů.

Naše firma se zabývá prováděním difuzně otevřených staveb těchto konstrukcí:

 • dřevostavby masivní z CLT panelů
 • dřevostavby rámové z KVH hranolů
 • dřevostavby rámové z I-nosníků

Dřevostavby masivní z CLT panelů

Panely CLT (Cross Laminated Timber – křížem lepené dřevo) je stavební materiál z masivního dřeva, který se zhotovuje ze tří nebo více vrstev křížem lepených jednovrstvých desek. V současné době se panely CLT vyrábějí v rozměrech do 2,95 × 16,00 m a jsou k dispozici v různých tloušťkách v závislosti na statických požadavcích. Materiál je lepen ekologickým lepidlem, jehož podíl na celkovém produktu činí méně než 1%.

CLT skýtá téměř neomezené možnosti, co se týče stavebního konceptu, stylu a architektury a je absolutně kompatibilní s ostatními stavebními materiály.
Panely CLT jsou vhodné pro vnější i vnitřní stěny, pro stropy i střechy. Jednotlivé segmenty se dodávají přiříznuté na míru a expedují se nákladním vozidlem přímo na staveniště, kde je následně montujeme na připravený základ.

Používáme panely firmy Stora Enso, Dekpanel a Novatop
více informací zde

Výhody CLT panelů:

 • rychlost a přesnost stavby
 • variabilita tvarů
 • neprovzdušnost systému
 • jednostraně i oboustranně pohledové povrchy panelů

Montáž:

Tyto panely zakládáme na předem připravený betonový základ nebo dřevěný rošt.
Díky přesně předem nařezaným dílům, trvá postavit hrubou stavbu za pomoci jeřábu cca jeden týden. Z vnitřní strany se panely většinou nechávají pohledové nebo se přidá předstěna pro rozvody. Z vnější strany je potřeba spoje panelů prolepit speciálními páskami jako doplněk těsnících samorozpínacích pásků, které se vkládají do spojů panelů. Tímto způsobem se vytvoří neprovzdušná obálka domu. Následně se přidá izolace a fasáda.

Dřevostavby rámové z KVH hranolů

U těchto staveb vytváříme nosnou kostru domu z KVH hranolů zakládaných na zemní vruty nebo betonový základ. KVH hranoly jsou sušené lepené profily ze smrkového dřeva. Používají se konstrukční nebo pohledové kvality. Pohledovými se často řeší nadkrokevní izolace nebo stropnice. Tímto způsobem se dá postavit celá hrubá stavba z jednoho průřezu (nejčastěji 60/160mm).

Důležitou věcí je tuhost celé stavby, tedy způsob spojení jednotlivých trámů. Nejlépe se nám osvědčily tzv. rybinové spoje, které frézujeme do jednotlivých komponentů a navyšujeme tak tuhost celé kostry.

Po dokončení kostry domu se vytváří celá výsledná skladba stěn. Do velké míry to záleží na projektantovi jakou skladbu a z jakých matriálů navrhl. Nejčastěji se používají dřevovláknité nebo minerální izolace, sádrokartonové předstěny a provětrané nebo kontaktní fasády. Viz odkaz na sekci dřevostavby

Dřevostavby rámové z I-nosníků STEICO joist

U těchto staveb vytváříme nosnou kostru domu pomocí I-nosníků zakládaných na zemní vruty nebo betonový základ. I- nosníky STEICO joist jsou určeny především pro použití ve střešních a stropních konstrukcích. Ideální nosník pro ohybem silně namáhané stavební prvky jako jsou krokve a stropní nosníky.
Po dokončení kostry domu se vytváří celá výsledná skladba stěn. Do velké míry to záleží na projektantovi jakou skladbu a z jakých materiálů navrhl. Nejčastěji se používají dřevovláknité izolace, sádrokartonové předstěny a provětrané nebo kontaktní fasády. Viz odkaz na sekci dřevostavby

Výhody:

 • nízká hmotnost, dobrá únosnost a pružnost
 • jednoduché opracování a montáž, výborná manipulovatelnost
 • široký sortiment výšek nosníků pro běžné i speciální aplikace
 • záruka stejnoměrné kvality nosníku po celé jeho délce vzhledem k vysoce kvalitním vstupním materiálům a jeho průmyslové výrobě
 • nosníky při použití nevykazují dodatečné deformace nebo změnu průřezu
 • profily pásnic umožňují příznivou montáž dřevěných deskových materiálů
 • možnost snadné realizace prostupů stojnou nosníku pro vedení sítí ve svislých i vodorovných nosných konstrukcích
 • stabilní cena bm nosníku v porovnání s cenou plnostěnného profilu z řeziva a jeho délky
 • možnost vyplnění průřezu izolačními dřevovláknitými deskami = eliminace tepelných mostů

Pokračujte na kapitolu
TESAŘSKÉ PRÁCE