Typy konstrukcí

ÚVOD DO DŘEVOSTAVEB

VÝHODY DŘEVOSTAVEB

TYPY
KONSTRUKCÍ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

DRUHY
IZOLACE

NEVÝHODY DŘEVOSTAVEB?

Masivní dřevostavby vytvářejí homogenní nosnou stěnu vzájemným seskládáním dřevěných prvků, dřeva se zde využívá jako nosné i zateplovací (případně neprovzdušné) části stavby
Masivní prvky: sruby a roubenky
nejstarší osvědčené stavby na světě, konstrukční dřevo chrání celou stavbu, je pohledové z exteriéru

Masivní CLT panely
moderní alternativa ke srubům a roubenkám, panely velikostí až 16m, se připravují ve výrobě a následně se sestavují na stavbě, velkou výhodou je rychlost a přesnost stavby, další velice podstatnou výhodou je neprovzdušnost tohoto systému,
tyto panely jsou na rozdíl od roubení pohledové z interiéru a zateplují se z vnějšku více v realizacích

Dřevostavby rámové (two by four systém)
dřevo (většinou jednoho profilu) zde tvoří nosnou kostru domu, následně se zatepluje a obládá z exteriéru i interiéru

rámy z KVH hranolů – jedná se o sušené, lepené hranoly z měkkého dřeva, které nahradily hranoly z rostlého nesušeného dřeva, výhodou je tvarová stálost hranolů

rámy z I-nosníků speciálně ve výrobě sestaveny I-nosníky, které postupně nahrazují KVH hranoly, výhodou je odstranění tepelných mostů, menší hmotnost a lepší tuhost

Pokračujte na kapitolu
SKLADBY KONSTRUKCÍ