Druhy izolace

ÚVOD DO DŘEVOSTAVEB
VÝHODY DŘEVOSTAVEB
TYPY
KONSTRUKCÍ
SKLADBY KONSTRUKCÍ
DRUHY
IZOLACE
NEVÝHODY DŘEVOSTAVEB?

Izolace je u dřevostaveb jedním z nejdůležitějších prvků, velmi často to je i hlavní důvod, proč si lidé vybírají dřevostavby.

V této fázi se již budeme bavit pouze o difuzně otevřených dřevostavbách, které se nezateplují polystyreny a PU pěnami, protože u těchto staveb se podle nás ztrácí většina výše uvedených výhod.

V moderních dřevostavbách se v drtivé většině používají vysoce ekologické izolační materiály.

Dřevovlákniná a konopná izolace
Je dnes asi nejoblíbenější izolací, její výhodou jsou velmi dobré izolační vlastnosti, větší měrná hmotnost, výborná protipožární odolnost a skvělé akustické vlastnosti.

STEICO video test hořlavosti

V poslední době je kladen také velký důraz na tzv. fázový posun a teplotní útlum.

Fázový posun hraje významnou roli v prevenci letního přehřívání. Jedná se o vlastnost stavby zpomalující vliv extrémních teplot vyvolaných slunečním zářením na teplotu v interiéru. Během doby, kdy je dům vystaven slunečnímu záření, se povrch pláště domu zahřívá a rostoucí teplota materiálu prostupuje dovnitř. Fázový posun je doba, během které se teplotní změna na vnějším povrchu konstrukce projeví uvnitř.

Cílem letní ochrany proti nadměrnému teplu je zpomalit průchod tepla přes střechu nebo přes stěnu tak, aby se nejvyšší denní teplota dostala do vnitřního prostoru teprve tehdy, když je venku již tak chladno, že se větráním dá účinně zabránit vyhřátí vnitřního prostoru.

Například fázový posun CLT panelů v kombinaci s dřevovláknitou izolací je až 15 hodin, na rozdíl od rámové konstrukce obalené polysterénem, kdy je fázový posun 5 hodin.

Je žádoucí, aby fázový posun byl nejméně 10 hodin. Část tepla, které je akumulováno ve stavbě, se totiž potom rovněž odvede směrem ven v nočních hodinách.

Teplotní útlum se nazývá poměr kolísání vnější teploty vůči kolísání vnitřní teploty. Jestliže například vnější teplota přes den kolísá mezi 10 a 40° C a podaří se nám dosáhnout kolísání vnitřní teploty mezi 18 a 21°C, pak jsme dosáhli ideálního útlumu.

Vhodnou volbou konstrukce a izolace se nám u dřevostaveb, na rozdíl od zděných budov, výrazně lépe daří dosahovat těchto vlastností.

Minerální izolace
Minerální izolace, ať už skelná nebo kamenná, je u dřevostaveb také hojně používaná, ačkoli je méně vhodná z důvodů nižších hodnot fázového posunu, teplotního útlumu a také horších protipožárních, akustických a ekologických vlastností. Je však ekonomicky výhodnější a někdy je potřeba sáhnout i k těmto izolacím. Naštěstí i výrobci minerálních izolací pochopili význam dřevostaveb a začínají nabízet ekologické varianty bez formaldehydů, jako příklad Ursa Pureone

Polystyrenové a polyuretanové izolace
Tyto izolace se používají především v difuzně uzavřených stavbách, tyto stavby jsou sice ekonomičtější, ale protože polystyrény a PU izolace mnohem hůře odolávají dlouhodobé vlhkosti, používají se čím dál méně. Uplatnění však nacházejí v základových deskách a PIR izolace se také často používají na nadkrokevní izolace.

Bohužel ekonomika těchto materiálů je vykoupena horšími parametry ve všech výše jmenovaných směrech.

Více o této problematice např zde

Pokračujte na kapitolu
NEVÝHODY DŘEVOSTAVEB