Dřevostavby

ÚVOD DO DŘEVOSTAVEB

VÝHODY DŘEVOSTAVEB

TYPY
KONSTRUKCÍ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

DRUHY
IZOLACE

NEVÝHODY DŘEVOSTAVEB?

Obecně

O dřevostavbách toho bylo napsáno velice mnoho. Sami jsme toho hodně přečetli a absolvovali spoustu školení, ať už celkově o dřevostavbách nebo od firem, které vyrábí prvky pro dřevostavby.

Je jasné, že při takto širokém závěru a různých zájmech je velice složité se v tomto problému orientovat.

V této části webu, bych tedy pouze shrnul to, co nám připadá subjektivně na dřevostavbách nejdůležitější.

Dřevostavba je poměrně široký pojem. Obecně se dá říct, že dřevostavba je taková stavba, jejíž nosnou konstrukci tvoří dřevěné prvky nebo prvky na bázi dřeva.

Historicky to jsou nejstarší stavby po celém světě.

Poslední dobou se začínají dřevostavby čím dál více prosazovat i v našich končinách.

Např. v České republice byl poměr dřevostaveb u novostaveb v roce 2000 – cca 1%, v roce 2014 9% a v roce 2015 již skoro 15%. Pokud se podíváme na okolní země, tak např. v Rakousku je to cca 30%. Nepředpokládáme, že se u nás poměr dřevostaveb dostane na 80% jako ve Švédsku, ale k Rakousku se jistě časem přiblížíme.

Pokračujte na kapitolu
VÝHODY DŘEVOSTAVEB