Skladby konstrukcí difuzně otevřené nebo uzavřené

ÚVOD DO DŘEVOSTAVEB

VÝHODY DŘEVOSTAVEB

TYPY
KONSTRUKCÍ

SKLADBY KONSTRUKCÍ

DRUHY
IZOLACE

NEVÝHODY DŘEVOSTAVEB?

Skladeb konstrukcí je velmi mnoho, základní a nejdůležitější rozdělení je však na difuzně otevřené a difuzně uzavřené stavby.

Difuzně uzavřený systém volíme pokud chceme zcela zabránit prostupu vodní páry z interiéru do konstrukce. Toto nám zajišťuje parozábrana. Tato by měla být umístěna co nejblíže k interiérovému obkladu stěny, což sebou nese riziko jejího porušení a následnému vnikání vlhkosti do izolace. Je také problematické zajistit dlouhodobou těsnost kolem zásuvek a prostupu sítí.

V současnosti je difuzně uzavřená konstrukce na ústupu a nahrazuje ji difuzně otevřená. Tato funguje na principu částečného, ale ne úplného zabránění prostupu vodní páry do konstrukce. Difuzní odpor skladby stěny zde musí klesat směrem z interiéru do exteriéru. Ve stěně je navíc instalována parobrzda, která reguluje prostup páry a zaručuje vzduchotěsnost obálky domu.

Pokračujte na kapitolu
DRUHY IZOLACE