Hotel Miura – terasa u bazénu

DATUM REALIZACE : červenec – září 2019

KLIENT : Hotel Miura

ARCHITEKT : MgA. Albert Pražák, Ing. Arch. Martin Vomastek

Terasa je součástí rozšíření wellness programu hotelu Miura. Rozšíření zahrnovalo vybudování nového venkovního bazénu s technologickým zázemím a stupňovitých teras s propojovacích schodištěm. Vše bylo doplněno pohledovým betonem a zelení.

Na projektu jsme se podíleli v rámci hlavního realizátora firmy MRK stavby s.r.o. Konkrétně jsme montovali rošty pod terasy, technologické poklopy, oplechování bočnic schodů, oplechování okrajů terasy a mon-táže teras z exotického dřeva Bangkirai.