Project Description

Zvonička strážkyně Beskyd

Zvonička strážkyně Beskyd

První realizovaný objekt z nové výstavby na Horečkách v katastru Trojanovic.

Na popud sdružení Naše Beskydy , byla Ing. arch. Kamilem Mrvou, Ing. arch. Martinem Rosou navržena zvonička strážkyně Beskyd. Tato zvonička je symbolem boje místních lidí proti úmyslu firmy OKD těžit v Beskydech uhlí.

Zvoničku jsme stavěli v roce 2010 za pomoci dobrovolníků ze sdružení Naše Beskydy. Na stavbě zvonice se zároveň podílela firma Gajda s.r.o.

Dřevostavba je postavena na betonovém základu a je tvořena rámovou konstrukcí opláštěnou OSB deskou. Vnější plášť je pokryt modřínovým šindelem, vnitřní smrkovými prkny. Zvonici tvoří tři kmeny vzájemně propojené, ukončené kuželovitou střechou z tradičního smrkového šindele, kryjící zvon. Na stavbě jsme se podíleli montáží konstrukcí, opláštění a celkovou organizací. Akci investovala obec Trojanovice a práce byly prováděny zdarma. Na akci se spolupodílely místní firmy Beskydský šindel  a Gajda s.r.o. 

Dnes slouží zvonička jako kultovní místo, kde se pořádá každoročně Uzamčení země valašské, svatby a jiné kulturní a společenské akce.

Stavba se také úspěšně zúčastnila několika mezinárodních a domácích soutěží.

Detaily projektu

DATUM REALIZACE

2010

KLIENT

Naše Beskydy

ARCHITEKT

Ing. arch. Kamil Mrva
a Ing. arch. Martin Rosa

Fotogalerie