Project Description

RD Stará Ves – dům s pultovou střechou

RD Stará Ves – dům s pultovou střechou

Tuto stavbu jsme realizovali na nově vznikajícím obytném prostoru za obcí Stará Ves.

Na betonovém základu jsme stavěli hrubou stavbu z dřevěných Dekpanelů, BSH hranolů a střešních krokví z KVH hranolů. Ná-sledně jsme prováděli střešní plášť.

Střešní plášť je tvořen paro-těsnou vrstvou, polysterenovým zateplením a dvojitým souvrstvím SBS modifikovaných pásů. Ve střeše jsme instalovali zateplené světlovody.

Detaily projektu

DATUM REALIZACE

červen – říjen 2019

KLIENT

Soukromý investor

ARCHITEKT

ing. arch. Jan Zavadil

Fotogalerie